top of page

אות יקיר/ת הקהילה

בחירת יקיר/ת הקהילה ע"י העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי

 

 

20190612_194851.jpg

ועד העמותה החליט להעניק השנה לד"ר רובי פרידמן את 'אות יקיר הקהילה', אות המוענק לאיש מקצוע מוערך מדי כמה שנים בכנס המדעי של העמותה.

החלטה זו התקבלה לאחר פעילות של צוות אד-הוק שהזמין את חברי קהילת המנחים הישראלית להציע הצעות, הזמנה שאליה נענה מספר מרשים של חברי הקהילה.

נציין את פעילותו של רובי לפי כל אחד מארבעת התחומים המופיעים בשאלון הקצר שנשלח לחברי קהילת המנחים והמטפלים הקבוצתיים:

      בשנים קודמות

      קיבלו את אות

    יקיר/ת הקהילה

 

2015 - דב הדרי

2012 - ד"ר חיים וינברג


2008 - פרופ' עדה אברהם

2005 - דינה ורדי
          ד"ר שלום ליטמן
 
          ד"ר בני ריפא ז"ל 

 

 

  • רובי היה ממניחי התשתית הארגונית ליצירת קהילה של מנחים, החל מהשותפות בהקמת העמותה שלנו, המשך ביצירת מקבץ, ויצירת כנס קבוצות. בכל המהלכים האלו ובפעילויות נוספות שקיימה העמותה, רובי היה פעיל מרכזי כיזם או כשותף, וידע לקחת אחריות לניהול השוטף של הדברים כיו"ר וכחבר בוועד העמותה, וכמי שמסייע גם שלא בתפקיד. בשילוב זוויות ראייה בצד הארגוני והמקצועי כאחת דאג בעבר גם להשיג תרומה נכבדה של 20,000 פרנק לצורך ביסוס קרן מלגות שאפשרה בזמנו השתתפות בכנסים.

  • רובי תרם ותורם ליצירת ידע מקצועי בתחום ההנחיה, ולהפצתו, באופן ישיר כמדריך, כמורה וכמנחה, ובאופן נרחב בעזרת כתיבת ספרות מקצועית. הקף הפעילות הרחב בא לידי ביטוי גם בפעילות הענפה במכון לאנליזה קבוצתית, וכנשיא האגודה הבינלאומית לאנליזה קבוצתית gasi.

 

  • רובי אף רתם את עולם ההנחיה לשם השפעה חיובית על החברה הישראלית, בפעולתו ליצירת דיאלוג במקומות רבים, בין אם בסיוע לפיתוח מודל הסנדויץ' ובין אם ע"י העלאה-למודעות של "מטריצת החיילים" המגייסת רבים מאתנו לפעולה באפן מודע חלקית ולא מודע.

  • במחויבות החברתית שלו רובי פעל באופן אקטיבי ומכוון לחבר קבוצות מודרות בחברה בעזרת עולם ההנחיה, ובכך הרחיב את ההשפעה החיובית של קהילת ההנחיה בישראל על כלל החברה הישראלית. ראויה לציון מיוחד ההתגייסות לקיים את הכנס המדעי של העמותה ב- 2008 במכללת ספיר כ"כנס שדרות" תחת הכותרת הרלוונטית של "שייכות הדרה ותשוקה".

במתן אות 'יקיר הקהילה' לד"ר רובי פרידמן אנו מביעים את הערכתנו הרבה כלפיו, ומאחלים לו שנים רבות נוספו של יצירה מעניינת ופורייה.

ועד העמותה להנחיה ולטיפול קבוצתי

צוות אות יקיר הקהילה תשע"ט:

דודי נתן (יו"ר), אריאל ודאי, עפרה אייבר ויוסי פולק

צוות אות יקיר/ת הקהילה הוא צוות הפועל בתאום  עם וועד העמותה וצוות ההיגוי של  הכנס המדעי ה-8 של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי. צוות זה בנה וניהל את תהליך הבחירה, אסף את ההמלצות שהתקבלו ודן בהן, עד לבחירתו/ה של יקיר/ת הקהילה.

האות מוענק 
 

לאדם אשר הצטיין בקידום תחום ההנחיה והטיפול הקבוצתי בישראל,

 

על פי הקריטריונים הבאים:

 

1) תרומה ליצירת ידע בתחום הנחיית קבוצות ו/או טיפול קבוצתי והפצתו, השקעה בהעברתו  לדורות חדשים שימשיכו ללמוד, להשתמש בידע זה וללמדו.

 

2) יישום המתודה במגוון רחב של מגזרים ואוכלוסיות בעלות תרבויות שונות, תוך מודעות לזהויות השונות במרחב בו אנו חיים.

 

3) דוגמה אישית למעורבות בפעילויות ולקשרים אישיים ומקצועיים עם קבוצות ויחידים מרקעים שונים בחברה הישראלית.

 

האות ניתן ליחידים ובמקרים חריגים לשני אנשים.

טקס הענקת אות יקיר/ת הקהילה ייערך במסגרת הכנס המדעי ה-8 של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי. פרטים בהמשך.

bottom of page